20150519 EP 020379 MCU 267

EN SOLIDARITETSPAGT FOR EUROPA

Socialdemokratiet arbejder for en solidaritetspagt i EU, der skal sikre fair skattebetaling og ordentlige arbejdsvilkår for alle i Europa. 

FAIR SKATTEBETALING

I Danmark har vi indrettet vores skattesystem ud fra én simpelt præcis. Nemlig at de bredeste skuldre bærer de tungeste læs. Men ikke alle spiller reglerne. I EU bliver der hvert år svindlet for op til 7500 milliarder kroner. Det svarer til 15.000 kroner per borger. Det er et svimlende beløb - penge der burde bruges på vores fælles velfærd. På vores folkeskoler, sygehuse, ældreomsorg og arbejdspladser. Derfor er kampen mod skattely en af mine vigtigste mærkesager.

  • Vi skal have en fælles europæisk bund under selskabsskatten, så vi kan stoppe ræset mod bunden.
  • Vi skal lægge en særskat på digitale giganter, så den globale top kan komme i gang med at betale deres retmæssige skat.
  • Vi skal sætte en stopper for skattely og skattesvindel ved at oprette en fælles alarmcentral mod international skattefusk
  • Vi skal komme hvidvask til livs med en fælles europæisk efterforskningsenhed

Det skal være slut med at lade grådige spekulanter suge penge op af vores fælleskasser. Europa er verdens største økonomi og verdens største marked. Sammen kan vi tage kontrollen.

FRA FRI TIL FAIR BEVÆGELIGHED

Den socialdemokratiske kamp har altid været baseret på troen på, at ret og pligt går hånd i hånd. Når lønmodtagere yder til samfundet igennem hårdt arbejde, skal vi sikre, at deres ret til fair løn- og arbejdsvilkår opretholdes. De grundlæggende regler om fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser skal derfor justeres, så de ikke undergraver danske vilkår.

  • Vi skal indføre en social protokol i EU-traktaten, som sikrer, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår efter den nationale standard.
  • Social dumping-virksomheders aktiviteter skal stoppes i hele EU, når de afsløres. Det vil vi sikre med en fælles EU-sortliste over social dumping-virksomheder
  • Vandrende og udstationerede arbejdstagere skal have et europæisk ID-kort, så vi nemmere kan sikre ordnede forhold

Regler for aflønning af danske lønmodtagere skal fastlægges i Danmark. EU-regler må ikke undergrave den danske model.