20150519 EP 020379 MCU 267

En Solidaritetspagt for Europa

Socialdemokratiet arbejder for en Solidaritetspagt for Europa, der skal sikre fair skattebetaling og ordentlige arbejdsvilkår. 

FAIR SKATTEBETALING

I Danmark har vi indrettet vores skattesystem ud fra en simpel præmis. Nemlig at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Men ikke alle spiller efter reglerne.

Vidste du, at skattefuskere årligt snyder os for, hvad der svarer til 15.000 kroner for hver borger?

Det er et svimlende beløb. Penge der burde bruges på vores fælles velfærd. På vores folkeskoler, sygehuse og ældre. Derfor skal vi sammen tage kampen for skatteretfærdighed!

  • Vi skal have en fælles europæisk bund under selskabsskatten, så vi kan stoppe ræset mod bunden.
  • Vi skal lægge en særskat på digitale giganter og finansielle transaktioner, så den globale top kan komme i gang med at betale deres retmæssige skat.
  • Vi skal have multinationale skattefuskere og skattelylande frem i lyset og sanktionere dem endnu hårdere.
  • Vi skal hjælpe whistleblowers til at afsløre hvidvaskbankernes svindel.

Det skal være slut med at lade grådige spekulanter suge penge op af Danmarks og Europas statskasser.

 

FRA FRI TIL FAIR BEVÆGELIGHED

Den socialdemokratiske kamp har altid været baseret på troen på, at ret og pligt går hånd i hånd. Når lønmodtagere yder til samfundet igennem hårdt arbejde, skal vi sikre, at retten til fair løn- og arbejdsvilkår opretholdes. De grundlæggende regler om fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser skal derfor justeres, så de ikke undergraver danske vilkår. Samtidig skal sociale ydelser fordeles, så alle skal yde før de kan nyde.

  • Mulighederne for faglig organisering for lønmodtager skal styrkes. Faglige organisationers rettigheder skal fæstnes i EU-traktaten
  • Vi skal indføre en social protokol i EU-traktaten, som sikrer, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår efter den nationale standard.
  • EU skal sortliste social dumping-bagmænd, lave en ny certificeringsordning for virksomheder og sætte krav om fælles ID-kort på byggepladser.

Regler for aflønning af danske lønmodtagere skal fastlægges i Danmark. EU-regler må ikke undergrave den danske model.